Husets historie.

I 1618 købte hertug Hans den Yngre ( broder til den tredje danske konge) det adelige gods Nybel og opførte her 1628 en hovedbygning. Efter gammel ridderskik hørte der dengang en bred voldgrav med vindebro til en sådan ejendom; 3/4 af denne er stadig bevaret efter gammel skik en bred voldgrav med vindebro, hvoraf 3/4 stadig er bevaret. Kælderhvælvingerne fra denne ældste bygning er endnu bevarede.

Hertug Frederik af Lyksborg lod hovedbygningen rive ned i 1750 og opførte en ny større hovedbygning på de gamle kælderhvælvinger. Dørhammeren der er udformet som en løve, bærer et skilt med følgende sentens:

1750
Blev jeg opført
af
Hertug Frederich
Friderichs Dahl hedder jeg
Gud velsigne og regerer
alle som her
husly søger

Denne hovedbygning kaldes i folkemunde for Jagtschloß. På daværende tidspunkt forsamlede man sig efter jagten i Weiten Saal på Friedrichstal jagtgilde i løftet stemning.

I 1789 blev forpagtergården Friedrichstal udstykket og hovedjordloddet har siden da været i familiens eje. Den landbrugsmæssige udnyttelse har indtil i dag ikke mistet sin betydning.

Efter en omfangsrig renovering af ejendommen i 1999, blev den indrettet til café og restaurant og bærer navnet

Jagtschloß Friedrichstal

Tel. +49 4632 395
email * Homepage